Kom i kontakt med oss

Fyll i dina uppgifter här.
Du kan också alltid ringa oss på 031-775 90 80 eller e-posta till kontakt@hmaklare.se

 

ALLMÄNNA VILLKOR

 

1 ALLMÄNT

Vi som tillhandahåller sajten www.hmaklare.se (”Sajten”) är H mäklare AB, org. nr. 556948-6904, Fjällgatan 28, 413 17 Göteborg (”H mäklare”).

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses H mäklare.

Genom att besöka oss eller skapa en sökprofil via Sajten godkänner du dessa gällande allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv när du registrerar dig för någon av våra tjänster är riktiga.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade Allmänna Villkoren har gjorts tillgängliga för dig på Sajten. Du har alltid rätt att när som helst avregistrera dig från våra tjänster.

2 VÅRA TJÄNSTER

Vår ambition är att vi på Sajten ska tillhandahålla tydlig information om tidigare, pågående och kommande försäljningar av företag, fastigheter, privatbostäder, kommersiella lokaler, fritidshus, tomter, gårdar och lantbruk och hyreslediga objekt som vi förmedlar eller har förmedlat (”Objekt”) och som vi väljer att presentera på Sajten. Om du inte hittar ett specifikt Objekt som du söker efter är du välkommen att kontakta oss och informera oss om detta, så kommer vi att göra vårt yttersta för att presentera Objektet för dig. Samtliga våra Objekt finns inte återgivna på Sajten. Vår strävan är vidare att informationen på Sajten ska vara korrekt och uppdaterad, att alla funktioner ska vara tillgängliga samt att du som skapar kundkort / sökprofil ska få relevanta bevakningsträffar levererade till din e-postadress eller annan kanal du valt i enlighet med de sökkriterier du angivit. Skulle det inträffa att relevant information saknas, är felaktig, att någon funktion inte är tillgänglig eller att bevakningsträffar uteblir ber vi dig att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12, så ska vi göra vårt yttersta för att lösa situationen.

Genom att besöka Sajten har du möjlighet att ta del av den information som finns samlad på Sajten om våra Objekt. Du kan även se bud som lämnats på Objekten om vi väljer att visa dem, registrera dig för någon av våra tjänster och ta del av förmånliga erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

3 TILLGÄNGLIGHET

Vår målsättning är att Sajten alltid ska fungera tillfredställande för dig som användare, men de levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att våra tjänster ska fungera på ett så bra sätt som möjligt för dig som användare.

4 SYSTEMKRAV

För att Sajten ska fungera optimalt krävs också att du har din dator, mobiltelefon eller surfplatta inställd på att tillåta cookies (se mer om vår cookiesanvändning i punkt 6 nedan).

5 PERSONUPPGIFTER

H mäklare och H mäklares samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Se mer om vår och våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter under Personuppgiftspolicy https://hmaklare.se/personuppgiftspolicy/ 

6 COOKIES

Vi använder oss av cookies på Sajten. Läs mer om vår cookiesanvändning här: https://hmaklare.se/kakor/

7 REKLAMATION

Konsumenttjänstlagen ger en konsument rätt att reklamera en tjänst inom tre år, alternativt – om vi skulle agera grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder – inom tio år, under förutsättning att tjänsten var felaktig vid leveranstillfället. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig på sådana immateriella tjänster som H mäklare tillhandahåller, men dess allmänna rättsprinciper, såsom regler om reklamation, tillämpas. Om du upplever störningar på Sajten när du använder några av våra tjänster ber vi dig att så snart som möjligt kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12.

Observera att du måste lämna ett meddelande till oss med information om felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det, annars förlorar du din rätt att göra gällande felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid.

8 SKADESTÅND

H mäklare ansvarar för skada som du lider på grund av fel på Sajten, förutsatt att
H mäklare inte kan visa att felet beror på ett hinder utanför H mäklares kontroll som H mäklare inte skäligen kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingång, och vars följder H mäklare inte heller skäligen kunde ha övervunnit eller undvikit.

H mäklares ansvar omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Rätt till texter, bilder och annat innehåll på Sajten

Allt material som finns på Sajten såsom text, bilder, foton, teckningar, videos, filer, grafik, musik eller annat material (”Innehåll”), är skyddat av upphovsrätt. H mäklare innehar alla rättigheter till Sajten, Innehåll och Kontot och Du får inte förfoga över dessa rättigheter utan vårt tillstånd. Detta innebär att du inte får framställa exemplar av det eller göra det tillgänglig för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick utan vårt tillstånd. Alla Objekt vi förmedlar och presenterar på Sajten bildar en databas som vi också äger rätten till och som du därför behöver vårt tillstånd för att ha rätt att använda. Namn och kontaktuppgifter och annan information om våra mäklare är personuppgifter. Det finns stränga krav på hur personuppgifter får behandlas för att vara förenligt med lag.

9.2 Varumärken och marknadsföring

H mäklare innehar alla rättigheter till de varumärken som H mäklare använder, såsom H MÄKLARE och AKTIVLOKALSÖK. Du får inte använda dessa varumärken eller förväxlingsbara varumärken i näringsverksamhet utan H mäklares tillstånd. Det betyder att du inte har rätt att använda H mäklares varumärken på din egen webbplats, vare sig fristående eller som del av presentation(er) av Objekt på Sajten. 

Vi lägger ned mycket tid och kraft på Sajten och på att presentera oss, vår verksamhet och Objekten som vi förmedlar på ett så bra, tydligt och informativt sätt som möjligt. Du har inte rätt att använda Sajten, Innehållet, våra varumärken eller våra presentationer av Objekten utan vårt tillstånd eller på ett sätt som innebär att det finns en risk för att det framstår som att det finns ett kommersiellt samband mellan dig och H mäklare när så inte är fallet. Det kan strida mot marknadsföringsreglerna att använda annans skyddade material för att marknadsföra den egna verksamheten. 

9.3 Användning av våra immateriella rättigheter utan vårt tillstånd

Vi vidtar åtgärder mot den som utan vårt tillstånd gör intrång i våra immateriella rättigheter, som bryter mot marknadsföringsreglerna eller som använder våra mäklares personuppgifter i strid med dataskyddsregler.

10 LÄNKNING

Du får länka till Sajten förutsatt att du fått vårt tillstånd först. Du kan också behöva tillstånd från andra rättighetsinnehavare för att ha rätt att länka till Sajten.

Sajten kan innehålla länkar eller länkat innehåll till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi tillhandahåller dessa länkar för att kunna erbjuda dig relevant information och förmånliga erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Vi ansvarar inte för länkarna eller det länkade innehållet från Sajten till externa webbplatser eller för integritetsskydd, funktionalitet eller innehåll på de externa webbplatserna.

11 GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna Villkor.

Skulle du vara missnöjd med någon av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12. Om vi inte kan komma överens föreligger en tvist. Eventuella tvister som vi inte lyckas lösa på egen hand ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol. 

Du har som konsument möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist med en näringsidkare prövad. Din anmälan till Allmänna reklamationsnämnden ska vara skriftlig och görs till www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan också använda den onlineplattform för klagomål som finns på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

12 KUNDSERVICE

Du är alltid välkommen att kontakta oss
- via e-post info@hmaklare.se
- via vårt mäklarkontor vars kontaktuppgifter du finner på https://hmaklare.se/kontakta-oss/
- genom att skriva brev till oss på Fjällgatan 28, 413 17 Göteborg.

Vill du sälja?
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.